Rychlý kontakt

 

Centrum sociálních služeb Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova

 

adresa:    Třída Palackého 67,

                697 01, Kyjov
:           61392979
č. účtu:    1656090277/0100

email:      info@css-kyjov.cz

Datová schránka   rzkthk4

 

 

TELEFONY:

 Ředitelka:                  518 612 260
                                   603 471 613

Účetní:                       518 389 400

Pracovní doba kanceláří: 

                                 7.00 - 12.00 h

                               13.00 - 15.30 h

          

Pečovatelská služba a

Osobní asistence:  

vedoucí služeb            518 389 401

Provozní doba PS: denně 7.00-20.00 h

Provozní doba OA: nepřetržitě

 

Denní stacionář:               

vedoucí služby             518 389 473

Provozní doba: PO-PÁ  7:00 - 17:00 h

 

Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi:   

sociální pracovnice:     777 472 817

                                      777 754 460

 
Azylový dům

Brandlova 127, Kyjov   

sociální pracovnice:     739 307 583

Provozní doba: nepřetržitě
     

    

 

 
 

Návštěvnost

Celkem návštěv:
185 619
Dnes:
3
Tento týden:
119
Unikátní návštěvníci:
67 852
 

2016


Vánoční vystoupení ZUŠ Kyjov

V úterý 13. 12. 2016 nás svojí návštěvou poctily děti navštěvující Základní uměleckou školu v Kyjově. Obyvatele potěšily krásnými nejen vánočními písněmi a přinesly sebou krásné a usměvané okamžiky. Všem vystupujícím děkujeme.

Mikuláš 2016

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 obyvatele domu s pečovatelskou službou a uživatele denního stacionáře navštívil Mikuláš, čert a anděl. Všichni zúčastnění byli obdarováni mikulášskou nadílkou. Podávala se káva se štrúdlem.

Nácvik denních činností DS

Uživatelé denního stacionáře v rámci nabízených služeb mají možnost nacvičovat každodenní činnosti. Jednou z takových je příprava jednoduchého pokrmu. Uživatele tato činnost velmi baví, vždy odchází s úsměvem na tvářích a zjišťují, jaké jídlo si budou připravovat příště.

Slavnostní předání kompenzačních pomůcek

v pátek 16. září byly naší organizaci slavnostně předány kompenzační pomůcky, které byly pořízeny z individuální dotace Jihomoravského Kraje 2016. Pro uživatele tak byl zakoupen elektrický vozík, mechanické vozíky a antidekubitní matrace s pulzátorem. Slavnostniho předání se zúčastnil náměstek hejtmana JMK, Mgr. Marek Šlapal a starosta města Kyjova Mgr. František Lukl, MPA. Celé setkání bylo podbarveno hudbou Mgr. Alžběty Bočkové a zpěvem MgA. Aleny Kučerové, pedagožkami Základní umělecké školy Kyjov.

Hejtman Jihomoravského kraje

Ve čtvrtek 11. 8. 2016 naši organizaci poctil svojí návštěvou hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek společně se senátorem Ing. Zdeňkem Škromachem a dalšími významnými představiteli Města Kyjova. Prohlédli si předevím modernizované středisko osobní hygieny, které bylo vybudováno za podpory Jihomoravského kraje.

Grilování

I přes vedra, která zasáhla naše území, se v úterý 12. 7. 2016 sešli obyvatelé DPS, aby si společně popovídali a dali něco dobrého k zakousnutí. Vůně grilovaných špekáčků se linula celým areálem již od 14 hodin a v průběhu odpoledne si také měli možnost dát kávu a koláčky. Celá akce byla velmi vydařená.

Školení první pomoci II.

V červnu proběhlo další školení první pomoci, tentokrát měli pracovníci možnost si jednotlivě vyzkoušet resuscitaci na umělé figuríně. Každý z nás poznal, jak těžká a fyzicky náročná resuscitace je. Na závěr proběhla i ukázka práce s ambuvakem. Velké poděkování patří MUDr. Zhořovi za interaktivní provedení školení našich pracovníků.

Koncert ve tmě

Pod tímto tématem si můžeme představit ledacos. Může to být např. prostředí speciálně upravené - zatemněné nebo zpívání v nočních hodinách. To jsou patrně první myšlenky, jež nás obvykle napadnou. Skutečnost je ale taková, že mezi uživatele Centra sociálních služeb zavítala nevidomá umělkyně. Jedná se tedy v tomto případě o stručnou, ale patrně výstižnou charakteristiku vizuálního vnímání nevidomých. Zpívání se konalo ve čtvrtek 9. června v prostorách jídelny Centra sociálních služeb Kyjov. Tato akce vznikla ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých Kyjov. Všechny přítomné oblažila svým přednesem skvělá interpretka Monika Mašková, za což jí patří velký dík a za přítomné můžeme jen dodat slova obdivu. Tento koncert byl nejen o zpívání, ale především o přednesu a uvědomění si daných bezmezných schopností a dovedností slabozrakých či nevidomých lidí, kteří jsou obdarováni něčím výjimečným, co je nám, jenž jsme plně vybaveni všemi smysly, zapovězeno. Máme na mysli dar vnímavosti, představivosti a fantazie. Je to svět, vedle kterého žijeme, ale nemůžeme ho zažít. Nelze hovořit o výhodách, ale o tom, jak čelit životním situacím a o síle osobnosti, jenž je pro některé zvýhodněné velkou neznámou.

Prvňáci čtou seniorům

v pondělí 6. června 2016 se v prostorách jídelny Centra sociálních služeb Kyjov sešlo nemálo prvňáčků ZŠ J.A. Komenského, aby ukázali, co se za rok ve škole naučili. Předčítali seniorům v rámci celostátní akce "Týden čtení dětem - celý Kyjov čte dětem" úryvky z různých knih. Spolu s prvňáčky se svým zpěvem předtavila i sl. Marie Nováková.

Výtvarná soutěž o Kyjově

Uživatelé Denního stacionáře a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se v průběhu měsíce května zapojili do výtvarné soutěže k příležitosti oslav 890 let od první písemné zmínky o Kyjově. V rámci této soutěže tvořili výrobky na téma Kyjov. Malovali a kreslili Kyjovskou radnici, lepili skládané obrázky z různých známých kyjovských míst (radnice, park, kostel aj.). Celá akce vyústila výstavou v prostorách Centra sociálních služeb Kyjov.

Den matek

Během roku je spousta možností k tomu, abychom se setkávali a trávili společně s uživateli volný čas a Den matek je jednou z těchto vzácných přílezitostí pro zpříjemnění odpoledne. Tento rok připadl svátek matek na neděli 8. května. S mírným odstupem a to 10. května bylo uspořádáno setkání uživatelů a návštěvníků CSS. Senioři měli o akci velký zájem, první nedočkavci dorazili již před 14. hodinou, aby si zajistili to nejlepší místo ke sledování programu, v němž nechybělo úvodní slovo pečovatelky Evky s nahlédnutím do historie tohoto svátku. Také paní Marie Poledňáková přispěla svým unikátním přednesem k danému tématu. Poté přišel na řadu očekávaný hlavní hřeb odpoledne a sice vystoupení žáků ze ZUŠ Kyjov, jež bylo ukutečněno pod záštitou pana ředitele ZUŠ Petra Petrů. Toto uchvacující představení, o němž lze s jistotou tvrdit, že bude ještě dlouho předmětem hovorů v kuloárech CSS, skvěle připravila MgA. Alena Kučerová, které také patří vřelý dík. Akce měla ohromný úspěch a obyvatelé CSS se již teď těší na příjemný program dalšího posezení u kávy. Jana, Kamila, Eva

Školení první pomoci I.

Naši pracovníci se ve středu 27. 4. 2016 zúčastnili školení na téma První pomoci, které tentokrát proběhlo trošku netradičně. Po dvojicích přistupovali do reálné situace, kdy objevili bezvládné tělo figurantky. Nácvik záchrany probíhal pod odborným dohledem MUDr. Dušana Zhoře. Celá situace byla následně vyhodnocena a MUDr. Zhoř na závěr ještě jednou ukázal správný postup a několik zajímavých poznatků ohledně první pomoci.

Pohádky chřibů

4. dubna od 9 hodin Centrum sociálních služeb Kyjov ve spolupráci s Městskou knihovnou Kyjov pořádalo k výročí 890 let od 1. písemné zprávy o Kyjově setkání s tématem Pohádky Chřibů. Během dopoledne proběhlo autorské čtení PhDr. Jarmily Bednaříkové, CSc., dále se četbou představila i p. Marie Poledňáková, vystoupili žáci ZŠ J. A. Komenského Kyjov a hudebně vše doprovodila MALÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA ZUŠ Kyjov.

Módní proměny české ženy

V pondělí 7. 3. 2016 proběhla v jídelně CSS Kyjov přednáška Městské knihovny Kyjov na téma Módní proměny české ženy. Proběhla také mini módní přehlídka, která byla uspořádána k oslavě MDŽ.