Rychlý kontakt

 

Centrum sociálních služeb Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova

 

adresa:    Třída Palackého 67,

                697 01, Kyjov
:           61392979
č. účtu:    1656090277/0100

email:      info@css-kyjov.cz

Datová schránka   rzkthk4

 

 

TELEFONY:

 Ředitelka:                  518 612 260
                                   603 471 613

Účetní:                       518 389 400

Pracovní doba kanceláří: 

                                 7.00 - 12.00 h

                               13.00 - 15.30 h

          

Pečovatelská služba a

Osobní asistence:  

vedoucí služeb            518 389 401

Provozní doba PS: denně 7.00-20.00 h

Provozní doba OA: nepřetržitě

 

Denní stacionář:               

vedoucí služby             518 389 473

Provozní doba: PO-PÁ  7:00 - 17:00 h

 

Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi:   

sociální pracovnice:     777 472 817

                                      777 754 460

 
Azylový dům

Brandlova 127, Kyjov   

sociální pracovnice:     739 307 583

Provozní doba: nepřetržitě
     

    

 

 
 

Návštěvnost

Celkem návštěv:
190 167
Dnes:
21
Tento týden:
249
Unikátní návštěvníci:
69 184
 

Denní stacionář

Posláním  denního stacionáře Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova pro seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením z Kyjovska je začleňování jedinců do společnosti, běžného života a rozvoj jejich soběstačnosti, individuálních dovedností, zájmů a společenských kontaktů.

 

Cílem je uživatel, který:

 • udržuje a rozvíjí své dovednosti a zájmy
 • je v kontaktu se společností a blízkými lidmi
 • využívá smysluplně svůj volný čas podle svých zájmů

Cílová skupina:

 • senioři, dospělé osoby se zdravotním postižením z Kyjovska, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Věková kategorie uživatelů:

 • mladí dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • tarší senioři (nad 80 let)

 

Denní stacionář spolupracuje s odborným konzultantem pro oblast péče o seniory s psychickým postižením a poruchami paměti (demencí) MUDr. Vítězslavem Pálenským Ph.D., www.psychiart.cz

 

Časový rozvrh služeb denního stacionáře:   7.00 - 17.00 hodin

 

Maximální okamžitá kapacita denního stacionáře je 15 uživatelů.

Zásady poskytování služeb denního stacionáře:

 • individuální přístup ke každému uživateli
 • zachování důstojnosti uživatele - respektování důstojnosti každého jedince a úcty k člověku,
 • služba podproruje samostatnost uživatele
 • flexibilita služby - přizpůsobena potřebám a přáním uživate

 

Základní činnosti, které poskytuje služba:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pracovníci poskytují podporu a pomoc uživateli při zvládání běžných úkonů o jejich osobu, mezi které patří pomoc při oblékání a svlékání, podávání jídla a pití, prostorové orientaci a při přesunu na lůžko nebo vozík. Při poskytování úkonu se míra podpory a pomoci pracovníka odvíjí od možností a schopností uživatele.

b) pomoc přo osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pracovníci uživateli pomáhají s osobní hygienou a výměnou inkontinetních pomůcek. Rovněž pracovníci pomíhají s pravidelnou hygienou rukou, obličeje a používání WC. Při poskytování úkonu se míra podpory a pomoci pracovníka odvíjí od možností a schopností uživatele.

c) poskytnutí stravy - poskytovatel na žádost uživatele denního stacionáře pro něj zajistí oběd. Uživatelé si nosí své vlastní svačiny. Při poskytování úkonu se míra podpory a pomoci pracovníka odvíjí od možností a schopností uživatele.

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - S uživatelem prcovníci nacvičují činnosti, které jsou bežné v každodenním životě. Upevňují si tím motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti uživatele. Uživateli je nabízen možnost pracovně výchovných činností v rámci tvořivých dílen.

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - poskytovatel v rámci vých možností pomáhá uživateli zprostředkovat kontakt se společnským prostředím. Děje se tak v rámci pořádaných akcí CSS Kyjov nebo účastí na kulturně společenských akcích jiných organizací (např. návštěva muzea, výstavy, divadla, exkurze apod.). pracovník pomáhá uživateli při upevňování a obnovování kontaktů s rodinou a podporuje jej v dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob.

f) sociálně terapeutické činnosti - pracovníci pomáhsjí uživatelipři veškerých aktivitách, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující začleňování osob. Při poskytování úkonu se míta podpory a pomoci pracovníka odvíjí od možností a schopností uživatele.

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - poskytovatel podporuje uživatele při styku s různými institucemi, zájmovými organizcemi, zdravotnickými zařízeními. Pracovníci podporují uživatele v jeho schopnosti hájit svá práva.

 

 

 

Bližší rozpis je uveden v sazebníku úhrad.

 

Více informací na telefonním čísle 518 389 401 nebo 604 878 158.