Rychlý kontakt

 

Centrum sociálních služeb Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova

 

adresa:    Třída Palackého 67,

                697 01, Kyjov
:           61392979
č. účtu:    1656090277/0100

email:      info@css-kyjov.cz

Datová schránka   rzkthk4

 

 

TELEFONY:

 Ředitelka:                  518 612 260
                                   603 471 613

Účetní:                       518 389 400

Pracovní doba kanceláří: 

                                 7.00 - 12.00 h

                               13.00 - 15.30 h

          

Pečovatelská služba a

Osobní asistence:  

vedoucí služeb            518 389 401

Provozní doba PS: denně 7.00-20.00 h

Provozní doba OA: nepřetržitě

 

Denní stacionář:               

vedoucí služby             518 389 473

Provozní doba: PO-PÁ  7:00 - 17:00 h

 

Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi:   

sociální pracovnice:     777 472 817

                                      777 754 460

 
Azylový dům

Brandlova 127, Kyjov   

sociální pracovnice:     739 307 583

Provozní doba: nepřetržitě
     

    

 

 
 

Návštěvnost

Celkem návštěv:
190 166
Dnes:
20
Tento týden:
248
Unikátní návštěvníci:
69 184
 

AZYLOVÝ DŮM

Služba je spolufinancována z projektu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, který je finančně podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity projektu probíhají v období od 1. 1. 2018 do 31.12.2021. Azylový dům do tohoto projektu vstoupil dne 1.1.2019

Projekt je zaměřený na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jejichž potřeba vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji (dále jen Střednědobý plán). Cílem je finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů vybraných typů soc. služeb.

Cílem projektu je pomoc převážně sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování těchto vybraných sociálních služeb sociální prevence se zaměřením na cílové skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky obdržené podpoře budou osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací.

Poskytované sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny.

Výsledek obrázku pro evropská unie evropský sociální fond operační program zaměstnanost

 

Posláním Azylového domu je pomoc ženám a matkám s dětmi při řešení problémů spojených se ztrátou bydlení a poskytnutí podpory v návratu k běžnému způsobu života.

 

CÍLE SLUŽBY:

 • aby žena a matka s dětmi/dítětem nalezla vhodné samostatné bydlení
 • aby žena a matka s dětmi/dítětem byla schopna samostatně řešit své problémy
 • aby se žena a matka s dětmi/dítětem vrátila zpět do běžného života a upevnila nebo obnovila kontakt s rodinou

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • rodiny s dětmi/dítětem
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

 

Komu službu poskytujeme:

 • ženám a matkám s dětmi/dítětem bez přístřeší
 • ženám a matkám s dětmi/dítětem, které jsou obětmi domácího násilí
 • ženám a matkám s dětmi/dítětem, které jsou obětmi trestné činnosti
 • ženám a matkám s dětmi/dítětem, které se ocitly v krizi

 

Komu služba není určena:

 • ženám závislým na návykových látkách
 • ženám s akutním infekčním onemocněním
 • ženám, jejichž děti mají akutní infekční onemocnění
 • ženám se středním až těžkým zdravotním postižením
 • ženám projevující znaky agresivního chování
 • ženám, které nespadají do cílové skupiny

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, KTERÉ SLUŽBA POSKYTUJE:

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

 

b) Poskytnutí ubytování

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 6 měsíců s možností prodloužení na 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

 

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostech

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 

ÚHRADY ZA SLUŽBU

 • Žena bez dětí, těhotná žena:             120 Kč/den
 • matka:                                              90 Kč/den
 • dítě:                                                  60 Kč/den

 

 KAPACITA 

Celková kapacita - maximální okamžitá kapacita: 7 osob (3 matky a 4 děti)

 

ČASOVÝ ROZVRH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Doba poskytování služby – nepřetržitě

 

Doba přímého styku sociálních pracovníků s uživatelkami (zájemkyněmi) v kanceláři: 

Po

8:00 – 17:00

Út

8:00 – 16:00

St

9:00 – 17:00

Čt

8:00 – 16:00

8:00 – 15:00

FORMY POSKYTOVÁNÍ

 • pobytová služba

 

KONTAKT NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Mgr. Bc. Obrová Jitka, DiS.              tel.: 739 307 583

Pohotovostní číslo                           tel.: 773 028 468

 

E-mail                                         azylovydum@css-kyjov.cz

 

Adresa:   Azylový dům, Brandlova 127, Kyjov