Rychlý kontakt

 

Centrum sociálních služeb Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova

 

adresa:    Třída Palackého 67,

                697 01, Kyjov
:           61392979
č. účtu:    1656090277/0100

email:      info@css-kyjov.cz

Datová schránka   rzkthk4

 

 

TELEFONY:

 Ředitelka:                  518 612 260
                                   603 471 613

Účetní:                       518 389 400

Pracovní doba kanceláří: 

                                 7.00 - 12.00 h

                               13.00 - 15.30 h

          

Pečovatelská služba a

Osobní asistence:  

vedoucí služeb            518 389 401

Provozní doba PS: denně 7.00-20.00 h

Provozní doba OA: nepřetržitě

 

Denní stacionář:               

vedoucí služby             518 389 473

Provozní doba: PO-PÁ  8:00 - 15:00 h

 

Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi:   

sociální pracovnice:     777 472 817

                                      777 754 460

 
Azylový dům

Brandlova 127, Kyjov   

sociální pracovnice:     739 307 583

Provozní doba: nepřetržitě
     

    

 

 
 

Návštěvnost

Celkem návštěv:
118 440
Dnes:
27
Tento týden:
228
Unikátní návštěvníci:
44 828
 

AZYLOVÝ DŮM

Služba je spolufinancována z projektu ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, REG. ČÍSLO: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pomoc převážně sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

 

Výsledek obrázku pro logo evropská unie evropský sociální fond operační program zaměstnanost

 

Posláním Azylového domu je pomoc ženám a matkám s dětmi při řešení problémů spojených se ztrátou bydlení a poskytnutí podpory v návratu k běžnému způsobu života.

 

CÍLE SLUŽBY:

 • aby žena a matka s dětmi/dítětem nalezla vhodné samostatné bydlení
 • aby žena a matka s dětmi/dítětem byla schopna samostatně řešit své problémy
 • aby se žena a matka s dětmi/dítětem vrátila zpět do běžného života a upevnila nebo obnovila kontakt s rodinou

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • rodiny s dětmi/dítětem
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

 

Komu službu poskytujeme:

 • ženám a matkám s dětmi/dítětem bez přístřeší
 • ženám a matkám s dětmi/dítětem, které jsou obětmi domácího násilí
 • ženám a matkám s dětmi/dítětem, které jsou obětmi trestné činnosti
 • ženám a matkám s dětmi/dítětem, které se ocitly v krizi

 

Komu služba není určena:

 • ženám závislým na návykových látkách
 • ženám s akutním infekčním onemocněním
 • ženám, jejichž děti mají akutní infekční onemocnění
 • ženám se středním až těžkým zdravotním postižením
 • ženám projevující znaky agresivního chování
 • ženám, které nespadají do cílové skupiny

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, KTERÉ SLUŽBA POSKYTUJE:

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

 

b) Poskytnutí ubytování

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 6 měsíců s možností prodloužení na 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

 

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostech

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 

ÚHRADY ZA SLUŽBU

 • Žena bez dětí, těhotná žena:             100,-Kč/ den
 • matka:                                                70-Kč/den
 • dítě:                                                    50 Kč/den

 

 KAPACITA 

Celková kapacita - maximální okamžitá kapacita: 7 osob (3 matky a 4 děti)

 

ČASOVÝ ROZVRH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Doba poskytování služby – nepřetržitě

 

Doba přímého styku sociálních pracovníků s uživatelkami (zájemkyněmi) v kanceláři: 

Po

8:00 – 17:00

Út

8:00 – 16:00

St

9:00 – 17:00

Čt

8:00 – 16:00

8:00 – 15:00

FORMY POSKYTOVÁNÍ

 • pobytová služba

 

KONTAKT NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Mgr. Bc. Obrová Jitka, DiS.              tel.: 739 307 583

Pohotovostní číslo                           tel.: 773 028 468

 

E-mail                                         azylovydum@css-kyjov.cz

 

Adresa:   Azylový dům, Brandlova 127, Kyjov