Rychlý kontakt

 

Centrum sociálních služeb Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova

 

adresa:    Třída Palackého 67,

                697 01, Kyjov
:           61392979
č. účtu:    1656090277/0100

email:      info@css-kyjov.cz

Datová schránka   rzkthk4

 

 

TELEFONY:

 Ředitelka:                  518 612 260
                                   603 471 613

Účetní:                       518 389 400

Pracovní doba kanceláří: 

                                 7.00 - 12.00 h

                               13.00 - 15.30 h

          

Pečovatelská služba a

Osobní asistence:  

vedoucí služeb            518 389 401

Provozní doba PS: denně 7.00-20.00 h

Provozní doba OA: nepřetržitě

 

Denní stacionář:               

vedoucí služby             518 389 473

Provozní doba: PO-PÁ  8:00 - 15:00 h

 

Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi:   

sociální pracovnice:     777 472 817

                                      777 754 460

 
Azylový dům

Brandlova 127, Kyjov   

sociální pracovnice:     739 307 583

Provozní doba: nepřetržitě
     

    

 

 
 

Návštěvnost

Celkem návštěv:
118 440
Dnes:
27
Tento týden:
228
Unikátní návštěvníci:
44 828
 

Poděkování

5. 11. 2018 

 

Rodiny, využívající našich služeb děkují nakladatelství Argo za zaslání knih pro děti a dospívající. Náš dík patří také Květinovému studiu EJA za dárky, které budou rozdávat radost. 

 

9. 10. 2018


Maminky z Azylového domu a ze Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi by rády poděkovaly firmě Mamasvet.cz, za oblečení pro děti. 

 

1. 2. 2018


Uživatelky Azylového domu a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi děkuji společnosti Original Marines CZ jmenovitě paní Pavle Kojanové za sponzorský dar. 

 

 

Vánoce v Azylovém domě Kyjov

Díky štědrým dárcům mohly děti a maminky v Azylovém domě prožít vánoční pohodu radostně a spokojeně. Uživatelkám i jejich dětem dárci dali pocítit štědrost a vlídnost, s kterou pro ně dárky připravili.

 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří se rozhodli zpříjemnit vánoční čas uživatelkám i jejich dětem v Azylovém domě v Kyjově.

 

Vřelé díky patří:

 • Radiu Jih

 • Římskokatolické farnosti Vacenovice

 • Schole z Milotic

 • Firmě SanecaPharmaceuticals

 • Firmě Mattel

 • Základní škole ze Šardic - žákům a pedagogům z 3. a 5. třídy

 • Firmě Dadka Vracov

 • Šroubárně Kyjov

 • Wiki Kyjov

 • Euronics Kyjov

 • Včelařství Tomáš Polách

 • Paní Zuzaně Pospíšilové a jejím dětem

 • Paní Kmentové a společenství maminek

 • a všem ostatním dárcům, kterým životy druhých nejsou lhostejné

 

Pracovníci Azylového domu Kyjov

20. 12. 2017

Rádi bychom poděkovali společnosti Euronics za poskytnutí a dofinancování elektrického sporáku pro Azylový dům Kyjov. Tento sporák využijí uživatelky Azylového domu, jednak v rámci nácviku vaření, ale také pro svoji vlastní potřebu.

 

19. 12. 2017

Naše poděkování také patří rodičům, třídním učitelkám a žákům 3. a 5. tříd Základní školy T.G. Masaryka ze Šardic za dárky pro děti uživatelek Azylového domu a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Žáci dětem dárky předali v jídelně CSS, dětem, které se akce zúčastnit nemohly, dárky předaly sociální pracovnice.

18. 12. 2017

Děkujeme paní Michaele Ďurišové, za darování doplňků a dárečků pro naše maminky a děti. Z dárečků se budou těšit jak maminky z Azylového domu Kyjov, tak ze SAS RD na Kyjovsku. 

 

15. 12. 2017

Poděkovat bychom chtěli také paní Sylvii Škerlancové a společnosti Seneca Trade s. r. o., která nám darovala krémy Indulona. Děkujeme jménem uživatelek Azylového domu a SAS RD. 

14. 12. 2017


Opět bychom chtěli poděkovat společnosti Mattel - Fisher Price, hlavně paní Nele Hartlové. Ta zaslala hračky, které využijí děti v Azylovém domě a také děti z rodiny, které využívají služen Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.  

 

13. 12. 2017


Velký dík patří společnosti Wiky, jmenovitě jednateli společnosti Ing. Petru Rivolovi. Děkujeme za hračky, které potěší nejen děti v Azylovém domě, ale také v některých rodinách na Kyjovsku, kam je rozvezou pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 

 

12. 12. 2017

Jménem uživatelek Azylového domu a SAS RD děkujeme panu Tomášovi Poláchovi, za darování medu. Tento dar maminky v předvánočním čase velice potěšil. 

11. 12. 2017

Velký dík patří společnosti Babytricka.cz s. r. o., ta darovala našim maminkám těhotenské oblečení. To využíjí nejen maminky z Azylového domu, ale i uživatelky SAS RD z Kyjovska. 

 

6. 12. 2017

Za Azylový dům a SAS RD bychom chtěli poděkovat společnosti Floby za sponzorský dar. Tento dar (potřeby pro miminka) využíjí nejen maminky v Azylovém domě, ale také v sociálně slabých rodinách na Kyjovsku. 

5. 12. 2017

Děkujeme paní  Monice Kmentové, která koupila dětem i maminkám balíčky na Mikuláše. Tyto balíčky využijí jak uživatelky Azylového domu, tak SAS RD z Kyjovska. 

28. 11. 2017

Rádi bychom poděkovali společnosti DADKA VRACOV s. r. o., za darování ložního prádla a lůžkovin. Tento dar velice ocení maminky z Azylového domu se svými dětmi.

 

22. 11. 2017

Maminky z Azylového domu Kyjov by chtěly poděkovat dětskému hřišti Sokolíček, jmenovitě paní Antlové. Ta umožnila maminkám a dětem z Azylového domu volný vstup do tohoto zařízení. Děti si odpoledne v Sokolíčku velice užily. 

 

5.6.2017

Děkujeme firmě Candy Plus Sweet Factory s.r.o. Rohatec, za cukrovinky pro děti ke Dnu dětí a na akce pro děti pořádané sociální službou Azylové domy a SAS RD.

 

3. 5. 2017

Tímto bychom chtěli poděkovat vedoucí kina Panorama Kyjov, paní Petře Kyselkové, která poskytla uživatelkám SAS RD a jejich dětem hromadnou slevu na filmové představení. 

 

16. 3. 2017

Rádi bychom poděkovali panu Bc. Mgr. Martinu Krugovi, řediteli Zoologické zahrady Hodonín za to, že v období jarních prázdnin, a to dne 16.3.2017 umožnil volný vstup do areálu uživatelkám Azylového domu, jejich dětem a uživatelům Denního stacionáře. Všichni účastníci si návštěvu ZOO užili.

 

28. 2. 2017

Poděkování patří také společnosti Mattel - Fisher Price, která darovala hračky. Hračky byly také rozděleny nejen mezi děti přímo v Azylovém domě, ale byly také rozvezeny do rodin, které využívají služeb Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

 

24. 2. 2017

Rádi bychom poděkovali společnosti Flormar, která nám darovala kosmetiku. Tento rad ocenily nejen maminky z Azylového domu, ale také uživatelé Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, mezi které jsme kosmetiku rozdělili.