Rychlý kontakt

 

Centrum sociálních služeb Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova

 

adresa:    Třída Palackého 67,

                697 01, Kyjov
:           61392979
č. účtu:    1656090277/0100

email:      info@css-kyjov.cz

Datová schránka   rzkthk4

 

 

TELEFONY:

 Ředitelka:                  518 612 260
                                   603 471 613

Účetní:                       518 389 400

Pracovní doba kanceláří: 

                                 7.00 - 12.00 h

                               13.00 - 15.30 h

          

Pečovatelská služba a

Osobní asistence:  

vedoucí služeb            518 389 401

Provozní doba PS: denně 7.00-20.00 h

Provozní doba OA: nepřetržitě

 

Denní stacionář:               

vedoucí služby             518 389 473

Provozní doba: PO-PÁ  7:00 - 17:00 h

 

Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi:   

sociální pracovnice:     777 472 817

                                      777 754 460

 
Azylový dům

Brandlova 127, Kyjov   

sociální pracovnice:     739 307 583

Provozní doba: nepřetržitě
     

    

 

 
 

Návštěvnost

Celkem návštěv:
190 165
Dnes:
19
Tento týden:
247
Unikátní návštěvníci:
69 183
 

Podpora rozvoje soc. služ

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

IV. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006965

KA 01 Zavádění Regionálních karet sociálních služeb do praxe poskytovatelů sociálních služeb v JMK

Oblast potřeb

1) Osobní hygiena

a)     denní hygiena – ranní/večerní hygiena, mytí rukou a obličeje během dne, vyčištění zubů, péče o zubní náhrady, oholení se, česání, mytí vlasů a další péče o vlasy, ostříhání nehtů na rukou a nohou, umývání očí, nasazení brýlí, čištění brýlí, čištění uší, naslouchadlo – nasazování, čištění

b)    mytí a koupání – poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, mytí celého těla, sprchování, koupání, ošetření pokožky včetně nohou po koupeli nebo sprše, pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní hygieny

c)     výkon fyziologické potřeby – použití WC, použití toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek, vypuštění sběrného sáčku na moč, výměna menstruačních vložek

 

2) Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

a)     oblékání – volba vhodného oblečení, obuvi a doplňků (počasí, příležitost, vrstvení), oblékání/svlékání, obouvání/zouvání, posouzení, co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu – zhodnocení, zda má osoba k dispozici vhodné oblečení, obuv, kosmetiku, doplňky

 

3) Samostatný pohyb

a)     změna polohy – změna polohy těla na lůžku, posazení na lůžku, manipulace s dekou a polštářem, podání věcí ze stolku (pití, kniha, kapesník), manipulování s polohovatelným lůžkem, vstání z lůžka, ulehnutí na lůžko, přesun na vozík a na lůžko, použití polohovacích a fixačních pomůcek

b)    manipulace s předměty – přemisťování předmětů denní potřeby, manipulace se závěsy, žaluziemi, roletami

c)     pohyb ve vlastním prostoru – bezpečný pohyb po místnosti, v domácnosti, otevření a zamčení dveří, manipulace s klíči a domovním zvonkem

d)    pohyb mimo domácnost – chůze po rovině, chůze po schodech, pohyb po domě a vyjití z domu, pohyb mimo dům

 

4) Zajišťování stravování

a)     příprava a příjem stravy – příprava teplých nápojů, příprava jídel, ohřívání stravy, podání jídla na talíř (servírování), najedení, napití, porcování stravy, nákup, posouzení, jaké potraviny je třeba nakoupit, dovoz stravy nebo obědu do bytu, posouzení data spotřeby

 

5) Péče o domácnost

a)     udržování domácnosti – umytí nádobí, uložení potravin, úklid lednice a mrazničky, běžné udržení pořádku – dávání věcí na své místo, běžný úklid domácnosti (vytření podlah, úklid koupelny, WC, setření prachu…) udržení vnitřního pořádku ve skříních a v kuchyni, zajištění a použití úklidových prostředků a jiného vybavení domácnosti, péče o květiny, stlaní, převlékání lůžkovin

b)    péče o oblečení, boty – praní prádla, přepírání drobného prádla, sušení prádla, žehlení prádla, uložení prádla, drobné opravy prádla, čištění bot

c)     udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů – větrání, zajištění vody a topení, zajištění topiva, obsluha karmy, radiátorů, či jiných spotřebičů pro zajištění tepla a teplé vody, obsluha pračky, trouby, lednice, mikrovlnné trouby

d)    nakládání s odpady – třídění odpadu (v případě zájmu), odnášení odpadu

 

6) Zajišťování kontaktu se společenským prostředím

a)     společenské kontakty – uskutečnění kontaktu s rodinou nebo blízkými, s přáteli, sousedy, spolupracovníky, kolegy, znalost společenských norem, navazování a udržování partnerských vztahů

b)    orientace v čase, v místě, v osobách – orientace v čase (během dne, v týdnu, roční období), orientace ve vlastní domácnosti (nalezení WC, kuchyně apod.), orientace mimo domov (ulice, zahrada, obchod), orientace v osobách (poznávání blízkých, pracovníků služby, lékařů apod.)

c)     komunikace – dostatečná slovní zásoba pro vyjadřování vlastních potřeb a navázání kontaktu, schopnost alternativní komunikace, kterou lze vyjádřit potřeby a navázat kontakt

d)    využívání běžných veřejných služeb – návštěva a orientace v obchodě (výběr a zaplacení zboží); využívání pošty, banky, navštěvování úřadů, navštěvování klubů, knihovny, návštěva čistírny, opravny, servisu, sportovišť, bazénu, hřiště, restaurace, kina, divadla

 

7) Seberealizace

a)     vzdělávání – navštěvování školského nebo jiného vzdělávacího zařízení, univerzity třetího věku, zvládání učiva

b)    pracovní uplatnění – volba a příprava na pracovní uplatnění, uplatňování práva na pomoc úřadu práce při hledání zaměstnání, získání návyků souvisejících s pracovním uplatněním, pokračování pracovní činnosti, doprovod do zaměstnání

c)     Oblíbené činnosti – plánování volného času, znalost možností naplnění volného času, sport, klubové aktivity, rekreace, regenerace, čtení, poslech hudby a mluveného slova, sledování TV, videa, DVD, používání internetu, ruční práce, výtvarné činnosti, uspokojení duchovních potřeb – návštěva kostela, farního společenství, sportovní aktivity, jiné oblíbené činnosti – např. péče o zvíře, sběratelství

 

8) Péče o zdraví a bezpečí (rizika)

a)     zdravotní prevence – přivolání pomoci, prevence pádu a zdravotních rizik spojených s onemocněním, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu – např. ataky duševní nemoci, pomůcky, které zvýší bezpečí/omezí rizika pádu, nebo rizika spojená s onemocněním

d)    zdraví – použití leukoplasti, obvazu, pružného obinadla dezinfekce, zásobování lékárničky prostředky k základnímu ošetření, návštěva lékaře, zajištění potřebných léků, užívání léků v lékařem stanovené době, rehabilitace – např. dodržení doporučení fyzioterapeuta včetně pravidelného cvičení, pití tekutin v dostatečném množství, dodržování diety

e)     zdravá výživa – znalost potravin, které prospívají/škodí, znalost optimálního množství určitého jídla, znalost potravin vhodných pro dietu předepsanou lékařem

 

9) Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

a)     finanční a majetková oblast – rozvržení příjmu tak, aby byly pokryty všechny platby, provádění úhrad spojených s bydlením, daně z nemovitostí, poplatků za telefon, zdravotních a sociálních pojištění, jiných úhrad, jednání s věřiteli, přijetí opatření k minimalizaci rizik plynoucích z dluhů (ztráta majetku, bytu apod.), jednání s orgánem, kteří nařídil exekuci, uzavření smlouvy o nájmu, uzavření kupní smlouvy, (jiné než běžný nákup v obchodě), převedení majetku, pronájem nemovitosti (bytu nebo jeho části, domu, zahrady, chalupy apod.), darování majetku,uplatnění nároku na nárokové dávky + výhody, např. průkaz ZTP, příspěvek na péči, požádání o nenárokové dávky, uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří, v invaliditě (důchod)

b)    základní doklady – zajištění platných dokladů např. občanský průkaz, pas, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny

c)     účast na veřejném životě – účast na zasedání zastupitelstva, uplatnění práva volit, petičního práva, práva být členem politické strany

d)    ochrana práv – ochrana práv v oblasti sousedských/občanských vztahů, uplatňování pomoci ombudsmana (proti rozhodnut orgánu veřejné správy), znalost kontaktů na pomáhající subjekty v případě zneužití, nebo ohrožení zneužitím, znalost kontaktů na pomáhající subjekty v případě domácího násilí, nebo ohrožení domácím násilím